mandag den 9. september 2013

VMO: Hvordan skal man leve sit liv?

Reportage fra samtalen mellem Martin Glaz Serup og Dan Ringgaard til Vild med ORD 2013, lørdag d. 7. september.
Af Mette Christensen

Stregportræt af Martin Glaz Serup, tegnet af Anne Marie Steen Petersen.

Pavillonscenen på dette års Vild med ORD festival i Aarhus befandt sig i et lummert festtelt under september-solens overraskende varme stråler. Dette til trods herskede der en intens lyttende stemning på de næsten fyldte stolerækker, da lektor fra Aarhus Universitet Dan Ringgaard og digter Martin Glaz Serup gik på scenen til en snak om lykken, livet og poesien i Martin Glaz Serups digtsamling Romerske nætter.

Havde vi ikke allerede glemt teltets indelukkede atmosfære, så gjorde vi det i hvert fald, da Martin Glaz Serup lagde ud med, at læse sit ”digt om lykken” højt for det fremmødte publikum. Akkompagneret af det hyggelige lænestolsarrangement på scenen og Dan Ringgaards aura af intelligens, giver denne indledende oplæsning en smagsprøve på Martin Glaz Serups enkle og alligevel så tankevækkende poesi.

 

Mure man kan tænke opad

 

Dan Ringgaard lægger ud med, at spørge til de mange ”gode råd”, der optræder i Martin Glaz Serups digtsamling og dens kredsen om, hvad lykken er for en størrelse. Til dette medgiver Martin Glaz Serup, at udgangspunktet for digtsamlingen netop var ”læredigte”, der efter hans egen mening er en ”fin gammel genre”, der dog møder læseren med en ”lidt flabet” tiltale; ”du skal” og ”du må ikke”. På den måde bliver digtene til ”lukkede udsagn”, som man kan reflektere over og være enig eller uenig i. De bliver, med Martin Glaz Serups egne ord, ”mure man kan tænke opad”. Netop denne tankegang, indskyder Dan Ringgaard, er en del af selve litteraturens grundidé; gennem litteraturen kan vi lære noget om, hvordan vi vil leve vores liv. Enten ved at være enige eller uenige i det skrevne.

Herfra udvikler samtalen sig til at handle om, hvordan Martin Glaz Serup ser sine digte som en art palimpsest, fordi han i høj grad inspireres af andre digtere og lader deres ord tale igennem sine egne. Han plukker ud og sammensætter, så digtene taler med hinanden på tværs af tid og får nye meninger. Særligt inspireres han af den italienske digter Pasolini, hvis poesi også har givet anledning til titlen på Glaz Serups digtsamling Romersker nætter, idet sætningen ”Romerske nætter – næsten antikke” er lånt fra Pasolini.

En midtvejsbog

 

Et andet tema der også berøres i samtalen mellem de to herrer, udløses da Ringgaard spørger til rastløsheden i digtene og Glaz Serup afslører, at der er tale om en ”midtvejsbog”. Den handler om at være midtvejs i livet og den rastløshed, der er en del af det. Var det godt nok? Hvad er meningen med det hele? Hvad betyder noget? Rastløsheden i digtene er altså også en søgen og samtidig en del af det rejsetema, der er i bogen. Martin Glaz Serup betragter ikke kun rejsen som ”et mellemrum” men også som et særligt ”state of mind”.

Afslutningsvis spørger Dan Ringgaard til, at Martin Glaz Serups digte er enkle, umetaforiske statements, der opfordrer til refleksion. Også dette greb, afslører Glaz Serup, er et forsøg på at ramme den hårdhed, der ligger i at være kommet midtvejs i livet.

Den litterære samtale mellem Martin Glaz Serup og Dan Ringgaard skød mit besøg på dette års Vild med ORD Festival i gang med bravur, og jeg er overbevist om, at det ikke kun var mig, der gik fra Pavillonscenen let om hjertet og med et stort ønske om at læse Martin Glaz Serups digte.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar