mandag den 3. december 2012

Der er ingen KATTE i København eller er der ?


Anmeldelse: "Københavnerkatte" - en billedfortælling af James Joyce gendigtet af Suzanne Brøgger.
Anmeldt af Nicoline Thoning

Foto: Nicoline Thoning
  
Når man sidder med Københavnerkatte i hænderne, sidder man med en charmerende fortælling for børn, et stykke kultur til de voksne og et værk, hvis æstetiske udtryk får smilet frem hos enhver.  Bogen rummer den skæve, humoristiske historie om 30’ernes København, som James Joyce skrev til sit barnebarn under et besøg i byen. En historie der nu første gang er udkommet på dansk, gendigtet af Susanne Brøgger og med skønne illustrationer af den irske karikaturtegner Casey Sorrow.    

Det er en sød lille fortælling om, hvorledes der ingen katte er i København. Men sammen med denne konstatering, som fremgår indledningsvist i bogen, optræder en illustration af en kat, som bærer et skilt med følgende ytring: Er ikke en kat.  Således opstår en paradoksalitet mellem billeder og tekst, hvorved det sjove og humoristiske element i fortællingen skabes. De københavnerkatte, hvis manglende tilstedeværelse hele tiden påpeges, optræder nemlig alligevel overalt i fortællingen, idet drenge i røde jakker, piger og politibetjente, som pryder Københavns gader, alle er illustreret som katte. Følgelig hersker der i selve teksten en vekselvirkning mellem forskellige typografier, hvilket er medvirkende til at underbygge følelsen af et æstetisk helhedsindtryk, der er gennemført ned til mindste detalje. 

Foto: Nicoline Thoning

Bogens sjove og helstøbte layout er først og fremmest det element, jeg tænker, appellerer til en skare af de yngste, da bogen er fantastisk bare at bladre i, idet der er så mange detaljer, som fanger øjet. Dertil kan den siges at mime billedbogen, da den simple historie træder lidt i baggrunden i forhold til billederne. Dog er det værd at bemærke, at historien ikke er så simpel endda, netop grundet den åbenlyse paradoksalitet, der opstår i spændingsfeltet mellem billeder og tekst. 

Den kulturelle værdi, denne lille bog rummer, for det voksne publikum er heller ikke til at tage fejl af, da bogen både indeholder forord og introduktion skrevet af værkets irske forlag, samt efterord af Susanne Brøgger. Således sættes værket ind i en litteraturhistorisk kontekst, hvor Joyces optagethed af katte ekspliciteres og det sættes i relation til hans andre værker, der ligeledes indeholder katte. Ydermere beskrives hans Københavnerophold, samt hans oplevelse af byen, en oplevelse som Brøgger beskriver som ufuldkommen, idet Joyce savnede noget i København. Katte mon?

Københavnerkatte kan kun anbefales, hvad enten man ønsker et stykke litteraturhistorie, en sød fortælling til børn- eller begge dele.   

Ingen kommentarer:

Send en kommentar