mandag den 5. november 2012

Solid ny litteratur-introduktion

”Litteratur – introduktion til teori og analyse” – Redigeret af Lasse Horne Kjældgaard, Lis Møller, Dan Ringgaard, Lillian Munk Rösing, Peter Simonsen og Mads Rosendahl Thomsen. Aarhus Universitetsforlag 2012.

Anmeldt af Mette Christensen

Foto: Mette Christensen

Med bidrag fra flere prominente danske og skandinaviske litteraturforskere, som Lillian Munk Rösing, Dan Ringgaard og Lis Møller, fandt jeg den nyudkomne grundbog i litteratur ganske lovende, allerede inden jeg overhovedet stod med den i hænderne.

Den er fra første side seriøs og ambitiøs – og folkene bag den er ikke mindst bevidste om, at de med denne udgivelse udfylder et mindre grundbogsmæssigt tomrum, der længe har eksisteret på litteraturstudierne. Derfor lægges der heller ikke skjul på, at ambitionen er, at skabe et introduktionsværk der samler indføringen i de grundlæggende litterære discipliner på ét sted.

Samtidig er dette værk, til forskel fra mange andre anerkendte litteratur-introduktioner, ikke tiltænkt gymnasieskolen, men specifikt rettet mod bachelordelen af de litterære universitetsuddannelser.

Værket er først og fremmest utrolig praktisk i både opbygning og tanke. Det er naturligvis ikke ment som et værk, man sætter sig ned og læser fra ende til anden, men som et opslagsværk særligt beregnet til undervisning af bachelorstuderende. Det er derfor dejligt at se, at der er lagt så meget vægt på overskuelighed, samt at hvert afsnit slutter med en lille række forslag til videre læsning om samme emne.

Ud over at man er blevet introduceret til det man gerne ville undersøge, bliver det således også nemmere at fortsætte sin informationssøgning inden for emnet med det samme og se hvilke tænkere og forfattere, der har beskæftiget sig med det.  Værket bliver således også relevant i forbindelse med opgaveskrivning i begyndelsen af studiet og som opslagsværk senere i studietiden, hvis der er noget man har brug for at få genopfrisket.

Samtidig er det, trods grundbogsmærkatet, et værk, der tør være reflekterende, bevæge sig på et metaniveau og stille de svære spørgsmål. Begreberne diskuteres ligeså meget som de defineres og det er sunde og vedkommende diskussioner, der tages op. Diskussioner der, i min optik, er nødvendige og hører hjemme i en grundbog, da de er en vigtig forudsætning for at kunne forstå feltets kompleksitet. Kan man overhovedet skelne de her begreber fra hinanden? Kan man overhovedet tale om dette begreb? Sådan nogle spørgsmål er vigtige at kunne stille, hvis man gerne vil studere litteratur.

Endelig holder værket sig heller ikke for fint til at dykke ned i litteraturens maskinrum og udrede helt tekniske detaljer, som ligeledes er essentielle at kende.

Der er en fin fremdrift og kontinuitet i afsnittenes placering i værket, således at vi begynder helt nede i litteraturens grundlæggende tekniske begreber som rytme, fortæller og troper og bevæger os frem mod mere avancerede emner som politik, køn og sted. Indtil vi havner ved emner som digital litteratur, performance og oversættelse. Også dette aspekt gør værket virkelig velegnet til undervisningsbrug.

I og med at der er så mange forskellige bidragydere til værket, er det også klart, at der er variation i afsnittenes tilgængelighed og kvalitet. Nogle har tilsyneladende kredset mere om deres bidrag end andre.

Formidlingsevner og faglig vægtning kan desuden variere fra bidragyder til bidragyder, ligesom der enkelte steder forekommer nogle overlap mht. anvendte teorier. Eksempelvis Viktor Shlovskijs teori om ”underliggørelse”, der optræder flere steder, men dog altid i relevante sammenhænge.

Det er samtidig en charmerende detalje ved værket, at man rent faktisk er i stand til at ”læse forskel” på, hvem der har skrevet hvilket afsnit.

Alt i alt er det en solid grundbog, som litteraturstudierne efter min mening kan være godt tjent med og som kommer flot og elegant rundt om det væsentlige. Jeg kunne selv have haft gavn af den, da jeg begyndte på min bachelor og det er vel også et slags kvalitetsstempel.

Tag godt imod den på bogreolen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar